​переваги автомобільного транспорту

7-22-2021

Переваги та недоліки автомобільних вантажоперевезень

Деньгуб олександра руслановнавладивостоцький державний університет економіки і сервісастудент кафедри транспортних процесів і технології

Анотація

Транспорт в сучасному світі дуже розвинений і затребуваний. Також хочемо вам порекомендувати ТЕКСТ. На сьогоднішній день майже кожна організація потребує перевезення товарів, матеріалів або обладнання. Сам вантаж і відстань на яке він транспортується передбачає певних умов перевізного процесу. Умови для переміщення вантажу створюють при виборі виду транспорту, на якому перевозиться товар. При виборі виду транспорту для перевезення важливо знати переваги і недоліки даного виду, щоб вибрати найоптимальніший вид транспорту.

The advantages and disadvantages of car transportation

Dengub alexandra ruslanovnavladivostok state university economics and servicestudent of the department of transport processes and technology

Abstract

Transport in the modern world is very developed and demand. Today almost every organization needs in the transport of goods, materials or equipment. Self load and the distance to which it is transported requires certain conditions of the transportation process. The conditions for moving goods pose when choosing a mode of transport on which the goods are transported. When choosing a mode of transport for the transport of important to know the advantages and disadvantages of this type in order to choose the best mode of transport.

Транспортна система країни займає особливу позицію, так як є системою забезпечення, обміну, руху товарів, перевезення вантажів, дозволяє освоювати нові території. Як галузь транспорт не виробляє продукцію і має свій ряд особливостей. У свою чергу, транспорт не є виробником продукції, не вказує на те, що він не має продуктивність. Виробництво транспорту полягає в самому перевезенні, тобто транспорт виробляє перевезення і виробляє послугу. Він впливає на підвищення вартості товарів, за рахунок утворених в процесі перевезення транспортних витрат. При цьому прискорює процес обміну вантажами і товарами.

Перевезення вантажів являє собою процес переміщення вантажу від пункту відправлення до пункту призначення з використанням транспорту. У сучасному світі вантажоперевезення стала не тільки можливістю, а набула характеру потреби. З кожним роком попит на переміщення і обмін зростає. Функціонування практично кожної організації, державної, комерційної чи іншої форми вимагає до себе доступ до замовлень матеріалів, засобів, що забезпечують роботу і виробництво, так само передачу, наприклад, готової продукції до точки збуту. За допомогою переміщення можна з’єднати віддалені пункти між собою і налагодити зв’язки між організаціями. Перевезення вантажів реалізує прискорений процес роботи всього населення, скорочуючи час на очікування при правильному виборі способу перевезення, в якому має величезне значення якісна організація і грамотне планування. Так вантажоперевезення створює собою складний процес, що поєднує в собі систему взаємозв’язків.

Активний територіальний розвиток, що відносить до себе велику кількість різних населених пунктів і міст виражає самий мобільний спосіб пересування, транспортування, який містить в собі переміщення на короткі і далекі відстані. Спосіб такого перевезення вимагає транспорт, доступний, з високою маневреністю і хорошими перспективами використання, такими параметрами володіє автомобільний транспорт.

Важливою перевагою кожної автомобільної вантажоперевезення є доставка”від дверей до дверей”. Основою розвитку обміну товарами і вантажами стає можливість доставки “точно в строк”. Завдяки автомобільному перевезенню, два важливих аспекти вдається поєднувати і успішно застосовувати на практиці. Про це може свідчити знаходження на ринку безлічі транспортно – логістичних компаній, що існують в умовах великої конкурентної боротьби. Не дивлячись на настільки сильну конкуренцію, діяльність організацій сприяють успішному розвитку логістичної мережі, і з кожним роком поява нових компаній на ринку підкріплюють успішність і ефективність діяльності транспортних підприємств, обумовлених потребою в перевезенні вантажів.

Автомобільні вантажоперевезення є одним з найпопулярніших видів перевезення між населеними пунктами віддалених між собою на невеликій відстані, і займають більшу частину всіх перевезень країни (рисунок 1).

Малюнок 1 – “частка автомобільних перевезень”

Перевезення вантажів на автомобільному транспорті дуже мобільна. На не великих відстанях вид даного перевезення має високу швидкість доставки.

Можливість здійснювати збірні вантажі. Таке перевезення передбачає переміщення декількох вантажів різних замовників. Перспективно використовувати збірний вантаж, коли всі пункти призначення знаходяться поруч або по дорозі. При транспортуванні збірного вантажу, вартість перевезення зменшується.

Автомобільна перевезення дуже зручна при обслуговуванні декількох пунктів відразу за один рейс, завдяки можливості вивантажувати і забирати вантаж в короткий період часу. Володіє перевагою високого збереження вантажу, що перевозиться. Автомобільна вантажоперевезення має перевагу доставки товару:

До місць вантажно-розвантажувальних робіт;

1 до місця зберігання вантажу.

Переміщення вантажу на автомобільному транспорті знижує витрати на пакувальні матеріали, не вимагає дорогої упаковки. Номенклатура вантажів перевезених автомобільним транспортом розширює можливості використання, збільшуючи продуктивність даного виду перевезення.

Автомобільний вид транспорту використовується для перевезень вантажів між містами і регіонами. На далекі відстані автомобільний вид транспорту використовується тільки при складності географічного розташування населеного пункту, якщо немає можливості використовувати інший вид транспорту. Як і багато інших способів перевезення вантажів, залежить від погодних умов, як правило складності або затримки рейсів виникають в зимовий період часу. При погіршенні погодних умов багато автомобілів переривають перевезення, або зовсім не планується перевезення в цей день. Погодні умови можуть принести шкоду компанії якої належить автомобіль, в разі занесення або дорожньо-транспортної пригоди, збиток здоров’ю водія, а так само нанести пошкодження вантажу, що перевозиться. До погодних умов можна віднести стихійні лиха, землетруси, шторми. Дорожні умови впливають на швидкість доставки вантажу.

Вплив на організацію перевізного процесу на автомобільному транспорті можуть надавати фактори внутрішнього середовища, пов’язані з організацією роботи співробітників. Недоліком і поширеною помилкою автомобільного перевезення вантажів стає нехтування техніки безпеки при навантаженні і вивантаженні товарів. На даному етапі перевезення відбуваються часті випадки пошкодження самого вантажу.

Розглянемо ситуацію при якій одна компанія здійснює перевезення, а інша компанія надає послуги зберігання вантажу на своєму складському приміщенні. За весь шлях прямування від продавця до покупця вантаж переніс операцію навантаження товару, переміщення і операцію з вивантаження товару. Всі сторони дотримувалися норм і правил техніки безпеки. Про це свідчили документи, що підтверджують справний стан вантажу. Вантаж би звичайним і не мав особливих вимог до перевезення, передбачених своєю категорією. Після того як вантаж прибув до місця зберігання, відбувається операція з переміщення на тимчасове зберігання. Потім вантаж проходить операцію навантаження на транспортний засіб і автомобіль перевозить товар до кінцевої точки. Однак при дотриманні всіх правил перевезення, вантаж до кінцевого пункту призначення прибув пошкодженим. У даній ситуації замовник відчуває незручність і незадоволеність якістю перевезення.

Виникає питання: – ” чому ж при дотриманні всіх правил, вантаж був пошкоджений?”. Якщо розглянути весь процес даної ситуації, то можна побачити, що було кілька операцій з навантаження і вивантаження товару. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт відбувається передача транспортних документів, а так само передача відповідальності за збереження товару від перевізника до компанії, що надає склад. Потім відбувається така ж операція”у зворотному напрямку”. Так як процес даного перевезення містить кілька вантажно-розвантажувальних робіт, дуже складно виявити на якому етапі вантаж зазнав пошкодження. Документи підтверджують, що вантаж не був пошкоджений не на одному етапі. Це означає безвідповідальність сторін, а так само неуважне ставлення до дотримання всіх норм і правил перевізногоПроцесу, а також їх порушення.

Одним з недоліків автомобільних перевезень є стан доріг (рисунок 2), якими щодня проходять сотні і тисячі вантажних автомобілів.

Малюнок 2 – “стан дороги”

Стан дорожньої мережі країни уповільнює швидкість доставки товарів. Збільшує ймовірність створення непередбачених обставин: дорожньо-транспортні пригоди, поломка автомобіля, зниження швидкості автомобіля на складних ділянках, на ділянках, пов’язаних з ремонтом доріг. Так само при виникненні обставин, пов’язаних з ремонтом дороги, може змінитися маршрут прямування транспортного засобу, збільшуючи час, затраче