Загалом, мікрокредитування – це специфічний вид фінансування малого бізнесу, який характеризується спрощеним порядком видачі і невеликим терміном позик. Його мета проста – стимулювання розвитку підприємництва. Це дозволяє виділити специфічні риси, властиві процесу мікрокредитування, а саме: спосіб підтримки підприємців; позики можуть бути видані позичальнику навіть якщо він не має кредитної історії; вони обмежені в розмірах і, як правило, короткострокові; порядок їх видачі спрощений, а процедура отримання не передбачає надання бізнес-плану. Всі ці особливості дають підстави охарактеризувати мікрокредитування як самостійну економічну категорію.

Важливо при встановленні цілей мікрокредитування брати до уваги його головні принципи. Оскільки мікрокредит – це різновид класичного банківського позики, то йому притаманні як традиційні принципи, а саме: принцип цільової спрямованості, принцип терміновості, принцип забезпеченості, принцип диференційованості, принцип платності, так і особливі принципи, характерні тільки для мікрокредитування: принцип прийнятності позичальників та бізнес-проектів, принцип ризикованості, принцип взаємної вигоди.

Принцип цільової спрямованості – використання мікрокредиту тільки на певні цілі (наприклад, на придбання трактора або верстата, на закупівлю сировини або ПММ). Принцип строковості – це повернення мікрокредиту зобов’язаний бути в заздалегідь обумовлений договором час. Принцип забезпеченості – передбачає наявність заставного майна чи інших гарантій, що дозволяють кредитору повернути свої фінанси при виникненні у позичальника проблем. Принцип диференційованості – різний підхід до категорій потенційних позичальників. Принцип платності – потрібно як повернення мікрокредиту, так і оплати за його використання.

Принцип ризикованості передбачає прямо пропорційну залежність процентної ставки, вартості застави та комісій за договором мікрокредитування від надійності бізнесу. Як правило, її дуже складно підтвердити на більш або менш тривалу перспективу, тому в роботі з підприємцями кредитори намагаються створити умови для покриття недоотриманих доходів або для компенсації збитків, утримуючи ціну фінансування на високому рівні. Цей принцип дає усвідомлення тісного зв’язку між мікрокредитом і прибутком.

Є принцип гнучкості умов мікрокредитування, який полягає в отриманні користі від мікрокредиту як малим бізнесом, так і кредитором. В результаті спостерігається зростання доходів у обох сторін через створення гнучких окремих умов надання мікрокредиту.

Усвідомлення тісного зв’язку між принципами мікрокредитування бізнесу дозволяє зробити висновок, що в практичній діяльності кожен з них забезпечує вирішення певних завдань у кредитному процесі, які в сукупності служать головним цілям цих фінансових операцій, а саме: отримання прибутковості як для кредитора, так і для клієнта, стимулювання економічної зацікавленості бізнесу в результатах своєї діяльності.

Варто сказати, що в нашій країні мікрокредити можуть отримати не тільки бізнесмени, але і звичайні люди, які потребують додаткових фінансах. При цьому оформити їх в цілому дуже просто – для цього навіть можна використовувати Інтернет. На спеціалізованому сайті zaim-na-kartu.com ви маєте можливість відправити кредитну заявку МФО vivus (Вивус) – це один з кращих кредиторів, що пропонують прийнятні умови співпраці. Головне, щоб вам вже був 21 рік, був паспорт і відсутні прострочення за позиками.