Інвестиційна діяльність надає кожному з нас широкий вибір інструментів для вигідного заробітку. Є високоприбуткові інвестиції – можете подивитися на сайті top20invest.com детальну інформацію про них. Тут представлені варіанти з потенційним прибутком в 250% річних. Популярні і низькодохідні вкладення капіталу – наприклад, банківські депозити (тут ви отримаєте максимум 15-20% річних). Інвестор має право вибрати і той, і інший спосіб інвестування, але треба лише заздалегідь подумати про можливий рівень ризику. Якщо ви не боїтеся ризикувати, то експерти рекомендують скористатися спеціальною страховкою.

Страхування фінансових ризиків – це процес повернення страхувальнику грошових коштів, еквівалентних сумі фінансових збитків, викликаних відсутністю або недоотриманням прибутку внаслідок ряду причин. Страхова сума не може бути вище тієї, яка вказана в угоді з контрагентом. При цьому вона визначається пропорційно відсотку відповідальності страховика. Ще її можна розрахувати в межах інвестиційних вкладень страхувальника в угоди, які страхуються, або врахувати крім витрат ще й прибутки, очікувані за цією угодою. Втім, спрогнозувати потенційні збитки або прибутки досить непросто – методи розрахунку суми компенсації при страхуванні фінансових ризиків у нашій країні досі не розроблені. Через це виникає проблема встановлення розміру та способу виплати такого відшкодування. У договорі страхування можна передбачити франшизу – частину суми, яка не відшкодовується страховиком. Вона визначається за згодою сторін при укладанні угоди. Страхова премія визначається з урахуванням характеру діяльності страхувальника, предмета договору, виду діяльності контрагента страхувальника, наявності та розміру товарно-матеріальних цінностей або іншого майна контрагента, які можуть стати забезпеченням регресної вимоги, та інших факторів, що мають шанс виникнути в кожному конкретному випадку. База для обчислення річного тарифу встановлюється в розмірі від 10% до 15% страхової суми. Але в залежності від об’єкта, класу фінансового ризику і характеру контракту він може кардинально змінюватися.

Для отримання виплати від страховика потрібно підтвердити факт виникнення страхового випадку і наявності збитків, надавши заяву та документи, що підтверджують відповідну суму (копії рахунків-фактур чи накладних, товаророзпорядчі документи, платіжні доручення, листування за даним договором і конкретному страховому випадку, інші документи, що дозволяють розрахувати розмір фінансового збитку). Якщо страхується сукупність угод, то договір страхування укладають найчастіше терміном на рік, а при страхуванні однієї угоди – на повний період його виконання (обмежень немає).

Для страхування фінансових ризиків треба мати угоду з контрагентом, оформлене відповідним чином та підписаний страхувальником і його контрагентом (якщо страхується окрема угода). Також повинен бути визначений об’єкт страхування. З договору страховик може отримати інформацію про характер, об’єкт та строк інвестиційної операції. Обов’язково необхідно надати повну інформацію про контрагента та інші дані, які можуть знадобитися страховику для досконалого визначення ступеня ризику.