Щоб наочно показати замовнику, скільки буде коштувати створення сайту, і не викликати у нього при цьому зайвих питань, потрібно використовувати просту табличку формату Excel, куди заноситься кілька стандартизованих величин. Як правильно провести процес розрахунку? Вартість розробки будь-якого проекту – це вартість часу команди, що працює над цим проектом. Відповідно, менеджер, демонструє клієнту пропозицію, повинен отримати трудомісткість всього проекту з розбивкою за етапами та видами діяльності, а після – «конвертувати» їх на гроші.

Для цього і створюється табличка, в якій зазначається наступне:

  • кількість фахівців у команді (арт-директор і менеджер, технічний директор, дизайнер і верстальник, програміст і тестер, контент-менеджер), причому цей склад може бути значно розширений для виконання більш складних робіт;
  • для кожної посади розраховується ставка – витрати на одного працівника (заробітна плата, накладні витрати), розділені на кількість робочих годин щомісяця;
  • учасники команди класифікуються за ролями на управлінців та виробників (наприклад – менеджер і програміст), після чого для кожного працівника-керівника розраховується % пайової участі, тобто витрати часу на роботу з проектом (для виробничих ролей цей час одно реальним витратам на роботу);
  • для кожного етапу розробки створюється база видів робіт: дизайн (головна, внутрішні сторінки, фотографії), програмування (система управління, робота модулів);
  • кожен етап робіт повинен мати короткий опис і трудовитрати (в годинах);
  • за складність вводяться коефіцієнти, що враховують специфіку робіт – динамічні елементи інтерфейсу, необхідність інтеграції зі сторонніми системами;

Всі зазначені вище дані зводяться в наочну і просту для розуміння таблицю.

Як показати ціну клієнту? Щоб клієнт захотів замовити сайт, він повинен побачити, як будуть витрачатися його кошти. Для цього всі отримані дані передаються менеджеру, який готує привабливе комерційну пропозицію, де описуються не тільки послідовність дій, але і конкурентні переваги виконавця. Подібний підхід до створення комерційного пропозиції передбачає певну стандартизацію і завжди економить час, а також позитивно сприймається замовником (врахуйте цей момент).