У нашій країні особливо актуального значення набуває проблема інвестиційного забезпечення функціонування малого бізнесу, власні фінансові ресурси якого, як правило, досить обмежені. Принаймні, їх не вистачає в повному обсязі на те, щоб вести у нормальному режимі підприємницьку діяльність. У сучасному світі дуже важливим джерелом інвестиційних коштів є кредитування. Його обсяги в рази перевищують ті, які надходять від приватних та державних інвесторів. Сьогодні кредиторами виступають багато установи, хоча в основному це банків і МФО. Вони надають клієнтам різноманітні кредитні продукти – автокредити, іпотечні позики, овердрафти і т. д. При цьому у кожного кредитора свої умови кредитування. Хтось видає будь-яку суму, але під великі процентні ставки. У кого-то вартість позики невелика, зате необхідно зібрати величезний пакет документів і мати репутацію надійного позичальника. Деякі дивляться тільки на кредитну історію. Але найкращий варіант – це позики під якесь ліквідне заставне майно. Наприклад, компанія AFA кредитує під заставу нерухомості, причому на вигідних умовах для позичальника. Якщо у вас є будинок або квартира, то є шанс отримати суму, яка може становити до 80% від поточної вартості вашого житла.

Але якщо говорити про малий бізнес, то саме мікрокредитування використовується як основний ресурс для майбутнього економічного розвитку. Тільки такий вид фінансування підприємництва найбільш зручний для дрібних підприємств. Зарубіжна статистика це чудово доводить. Але у нас рівень мікрокредитування недостатній, тому цікавим є досвід США та країн Західної Європи в сфері мікрокредитування. Якщо взяти його за основу і додати вітчизняні нюанси, то вийде відмінний результат. Малий бізнес зможе нарешті зайняти гідне місце в розвивається економіці нашої держави.

Справа в тому, що малі підприємства мають ряд істотних переваг над великими. Вони без особливих зусиль можуть успішно функціонувати, причому як у великих мегаполісах, так і в малих провінційних містечках (і навіть у селах). Їм властива більш висока маневреність виробництва, здатність до швидкого перепрофілювання діяльності і зміни асортименту продукції. Вони здатні оперативно впроваджувати нову техніку та сучасні технології. Тільки малий бізнес має можливість йти на виправданий підприємницький ризик. Розвиток по всій країні мережі малих підприємств дозволяє наблизити сферу виробництва до споживача, підвищити ефективність використання місцевих сировинних і трудових ресурсів. У малого бізнесу значно нижче частка витрат на управління виробництвом. Він забезпечує зайнятість значної кількості працівників і збільшує ВВП. Причиною особливої уваги до малих підприємств є потенційна можливість їх зростання (майже всі середні і великі компанії починали працювати як малі підприємства). Але цього не можна досягти, якщо відрізати підприємців від позикових грошей.

Ефективна діяльність малого підприємництва, забезпечення його стабільного зростання, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності в умовах становлення ринкової економіки – все це в значній мірі визначається обсягами кредитування цього сектора, спрямованими на підтримку і розвиток бізнесу. Кредитування сфери малого бізнесу є перевіреним і досить ефективним методом розвитку, який охоплює чималу кількість малих підприємств у розвинутих країнах світу і виконує як мінімум 2 завдання: створення малих підприємств і подальше стимулювання їх розвитку.

Не можна сказати, що банкіри повністю ігнорують бізнес. Найважливіша тенденція останніх 2 років у нашій банківській системі – бум на ринку мікрокредитування. Вже в 2016 році банкам, які спеціалізуються на кредитуванні дрібних підприємців, вдалося примножити кредитні портфелі в 1,5-2 рази. Це, звичайно ж, багато. Але якщо подивитися на обсяги виданих позикових грошей, то їх ще недостатньо, хоча тенденція до зростання є хороша.