З метою підвищення ефективності та надійності функціонування банківської системи України, а також для захисту клієнтів від всіляких проблем НБУ передбачає розширення форм застосування більш якісних методів контролю та нагляду за діяльністю українських комерційних банків. Зокрема, передбачається наступне. По-перше, необхідно вдосконалення системи економічних нормативів діяльності комерційних банків та порядку формування і використання централізованих фондів. Якщо говорити конкретніше, то треба серйозне поліпшення таких секторів:

  • резервного фонду (для використання залучених грошей у вигляді кредитних ресурсів);
  • фонду обов’язкових резервів (для забезпечення можливості комерційного банку своєчасно повернути кошти, що використовуються як кредитні ресурси);
  • фонду страхування депозитів у банках (такий фонд є доповненням до фонду обов’язкових резервів і має більш конкретне цільове призначення щодо своєчасного повернення грошей своїм клієнтам);
  • фонду страхування банків від банкрутств (для надання допомоги банкам, коли вони з причин, незалежних від них, можуть опинитися у важкому фінансовому стані і не зможуть виконати взятих зобов’язань перед клієнтами).

По-друге, треба поліпшити (оптимізувати) діяльність державного фонду страхування депозитів юридичних та фізичних осіб. Для цього доведеться забезпечити своєчасні та регулярні відрахування в нього фінансових коштів комерційних банків. По-третє, треба серйозно розширити банківські кредитні програми. Наприклад, у Росії була запроваджена нова фінансова послуга для пенсіонерів, іменована зворотна іпотека – і сьогодні вона користується заслуженою увагою з боку літніх росіян. По-четверте, варто розширити функції комерційних банків в області операцій з цінними паперами і у сфері довірчого управління, що спростить і прискорить приватизаційні процеси в країні.

По-п’яте, нас очікує удосконалення методики банківського нагляду згідно з реорганізації системи бухгалтерського обліку та контролю за роботою банків, пов’язаної з формуванням кредитного портфеля. По-шосте, потрібна розробка і впровадження в практику спеціального механізму для кваліфікованого здійснення банківського аудиту.

Таким чином, у ринкових умовах відносини НБУ з комерційними банками мають грунтуватися переважно на економічній основі, а підприємству повинно надаватися право кредитуватись у тому закладі, який його найбільше влаштовує з точки зору оперативності обслуговування, рівня процентних ставок і так далі.