Ключовою умовою допуску цінних паперів (ЦП) іноземних емітентів до обігу на нашій біржі повинен бути їх статус лістингових ЦБ, отриманий на базової іноземної біржовому майданчику, де вони були вперше допущені до торгів. Таке обмеження має метою запобігання ситуації, коли в обіг будуть допущені недостатньо ліквідні та інвестиційно-непривабливі (або взагалі «сміттєві») цінні папери. Практика показує, що треба розширювати на національному біржовому ринку коло ЦБ з хорошими інвестиційними характеристиками, а не створювати ризики для валютних та податкових зловживань. Загалом, ЦБ іноземних компаній повинні потрапляти в лістинг вітчизняної фондової біржі, виходячи з їх виконання лістингових умов відповідно до законодавства. Необхідно визначити умови, при яких миттєво припиняється перебування в лістингу таких цінних паперів.

Наприклад, при систематичному приховування інформації або при охолодженні обігу цих ЦП на іноземних біржах (з визначенням параметрів, що характеризують таке явище). Також бажано відстеження кількісних значень фінансових показників іноземних емітентів. Режим торгівлі ЦП іноземних підприємств в нашій країні повинен бути уніфікованим і передбачати виключно надійні моделі клірингу та розрахунків, з безумовним дотриманням принципу «поставка проти оплати», щоб мінімізувати ризики для інвесторів. Проблеми валютного регулювання можуть бути вирішені шляхом реалізації двох наступних моделей. Модель №1 передбачає зміну режиму функціонування грошового інвестрахунки з можливістю отримати гривню від продажу «чужих» ЦП, але без можливості подальшої вільної конвертації в іноземну валюту.

Модель №2 – вона передбачає паралельне використання двох інвестиційних рахунків (фінансового рахунку і рахунку у ЦП (депо-рахунки)). Така модель ґрунтується на існуючій практиці функціонування мультивалютних інвестиційних рахунків зарубіжних інвесторів. При цьому треба зазначити, що порядок функціонування депо-рахунків нерезидентів у нас врегульовано – він не відрізняється від відповідного порядку для депо-рахунків резидентів.